ELE21Z

Přípravný seminář na mezinárodní certifikát

KJGarant předmětu: Mgr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je připravit studenty na mezinárodní certifikát TOEIC (Test z angličtiny pro mezinárodní komunikaci). Cvičení jsou zaměřena zejména na strategie poslechu a čtení s porozuměním a na slovní zásobu z pracovního prostředí mezinárodních firem. Studenti budou mít možnost si během cvičení vyzkoušet TOEIC nanečisto a na závěr kurzu budou teoreticky i prakticky na TOEIC připraveni. Výstupem z kurzu bude absolvování oficiálního testu TOEIC.

Kmenová literatura

1Oxford Practice Tests for the TOEIC Test 1, 2. Oxford OUP, 2007
2Watt, R.: Check Your English Vocabulary for TOEIC

Doporučená Literatura

1Oxford Practice Tests for the TOEIC Test 1, 2. Oxford OUP, 2007
2Watt, R.: Check Your English Vocabulary for TOEIC