ELX86E

Kombinované studium angličtina A 1

KJGarant předmětu: Ing. Ivan Hrbek

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:žádné
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokladu, že studenti mají nulovou nebo minimální znalost jazyka. Cílem je osvojení základních mluvnických jevů, student by se měl orientovat v běžných konverzačních situacích, měl by porozumět jednoduchému neznámému textu a být schopen vytvořit jednoduchý ústní či mluvený projev. Výuka je zaměřena především na komunikativní aspekt jazyka.Výuka je realizována ve formě 6ti hodinového přednáškového bloku.

Kmenová literatura

1Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Elementary. Longman.
2Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Elementary - Workbook. Longman.
3Pozn. ZS: lekce 1.-6., LS: lekce 7.-12.

Doporučená Literatura

1Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Elementary. Longman.
2Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Elementary - Workbook. Longman.
3Pozn. ZS: lekce 1.-6., LS: lekce 7.-12.