ELE20E

Práce s odborným textem - Francouzština C 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Francouzština B 2
Popis, cíl a formy výuky:Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty s různými typy odborných textů v rámci vybraných tématických okruhů, a rovněž s technikami porozumění cizojazyčného textu. Studenti si procvičí jednotlivé postupy uplatňované při práci s textem a prohloubí si znalost slovní zásoby a gramatických struktur. V neposlední řadě se také procvičí v mluveném a psaném projevu.

Kmenová literatura

1J. Kozmová, P. Brouland : Obchodní francouzština. Computer Press, 2006.
2J. Dubský a spol. : Francouzsko-český, Česko-francouzský obchodní slovník. SPN, 1998.
3B. Tauzin : Objectif Express. Hachette, 2005.
4M. Soignet : Le français juridique. Hachette, 2003.
5B. Gillmann : Travailler en français en entreprise. Didier, 2007.
6B. Tauzin, A. Bloomfield : Affaires a suivre. Hachette, 2001.
7B. Tauzin, M. Danilo : Le français de l´entreprise. Clé international, 1990.
8L. Riedl, M. Soignet, M.H. Amiot : Objectif Diplomatie. Hachette, 2006.
9internetové portály, např. : touteleurope.fr; reuters.fr; lefigaro.fr; lemonde.fr, atd.

Doporučená Literatura

1J. Kozmová, P. Brouland : Obchodní francouzština. Computer Press, 2006.
2J. Dubský a spol. : Francouzsko-český, Česko-francouzský obchodní slovník. SPN, 1998.
3B. Tauzin : Objectif Express. Hachette, 2005.
4M. Soignet : Le français juridique. Hachette, 2003.
5B. Gillmann : Travailler en français en entreprise. Didier, 2007.
6B. Tauzin, A. Bloomfield : Affaires a suivre. Hachette, 2001.
7L. Riedl, M. Soignet, M.H. Amiot : Objectif Diplomatie. Hachette, 2006.