ELE23Z

Ekonomika zemědělských podniků s francouzskou terminologií

KJGarant předmětu: Ing. Frédéric-Thierry Adossou, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Francouzština B 2
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se základní terminologií zemědělské ekonomiky a řízení zemědělských podniků, a to ve francouzském jazyce. Předmět musí také dát posluchačům základní znalosti o postavení a významu zemědělství v rámci celosvětové ekonomiky a ekonomiky členských zemí EU. Po absolvování předmětu posluchač rozšíří a prohloublí své jazykové a odborné znalosti v problematice ekonomika a řízení zemědělských podniků.
Výuka bude probíhat formou seminářů se cílem rozebírat jednotlivá témata a vkládat posluchačům nové myšlenky v dané problematice a přimět je k aktivní účasti na výuce.

Kmenová literatura

1Etner F. Microéconomie, Quadrige, Paris, 2006
2Thietart, R.–A., Le Management, Que sais-je, Paris, 2003.
3Hernandez, E-M. Le Management des Entreprises Agricoles, l´Harmattan, 1997.
4Teulon F., Initiation a la macro-économie, Major, 1997
5Teulon F., Initiation a la micro-économie, Major, 1997
6Koontz & Weihrich, Management, Victoria Publishing, 1993.
7Teulon F., Introduction a l'économie, Que sais-je, Paris, 1992
8Brasseuil, J. Introduction a l´Economie du Développement, 1991.
9Chaineau A., Lexique / économie générale, Lexiques, 1979.

Doporučená Literatura

1Hernandez, E-M. Le Management des Entreprises Agricoles, l´Harmattan, 1997.
2Teulon F., Initiation a la macro-économie, Major, 1997
3Teulon F., Initiation a la micro-économie, Major, 1997
4Koontz & Weihrich, Management, Victoria Publishing, 1993.
5Teulon F., Introduction a l'économie, Que sais-je, Paris, 1992
6Chaineau A., Lexique / économie générale, Lexiques, 1979.