ELE22E

Práce s odborným textem - Angličtina C1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina B 2
Popis, cíl a formy výuky:Kurz je určen pro pokročilé studenty angličtiny a zahrnuje klíčové oblasti obchodu a ekonomiky. Cílem je rozvinout u studentů schopnost porozumění autentickým obchodním a ekonomickým textům, rozšířit jejich slovní zásobu v této oblasti a poskytnout jim příležitost vyjádřit své názory na rozličná odborná témata a obhájit své stanovisko.

Kmenová literatura

1Ian MacKenzie: English for Business Studies, CUP 2006
2Richard Buckley: Welcome to the Free Market, Lingwin 1991
3M. Kaftan, L. Horáková: English in Economics, Karolinum 1996

Doporučená Literatura

1Ian MacKenzie: English for Business Studies, CUP 2006
2Richard Buckley: Welcome to the Free Market, Lingwin 1991
3M. Kaftan, L. Horáková: English in Economics, Karolinum 1996