TFT16E

Technika pro obnovu a udržování krajiny II.

KZSGarant předmětu: prof. Dr. Ing. František Kumhála

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 30
Hodin cvičení/semestr: 30
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Technika pro obnovu a udržování krajiny I.
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači se seznámí se stroji a technologiemi používanými pro lesnickou, stavební a komunální činnost. V rámci lesnické techniky jsou probírány stroje používané při pěstování sazenic a jejich výsadbě, těžbě dřeva, odvětvování přibližování a dopravě. V oblasti stavebních strojů je důraz kladen na stroje a technologie používané pro zemní práce, manipulaci stavebních materiálů, stavbu a údržbu vozovek a ploch. Při studiu strojů a technologií pro komunální činnost je probírána malá i střední mechanizace pro udržování travnatých ploch, komunikací apod. Cvičení tvoří prohlídka a popis strojů včetně exkurze do podniků zabývající se lesnickou, stavební a komunální činností.

Kmenová literatura

1JANEČEK, A.: Lesnická mechanizace II. ČZU, Praha, 2002, ISBN 80-213-0946-6.
2JANEČEK, A.: Lesnická mechanizace III. ČZU, Praha, 2002, ISBN 80-213-0945-8.
3LUKÁČ, T.: Lesná doprava. TU, Zvolen, 1999.
4LUKÁČ, T., KONRÁD, V., DEMKO, J.: Lesná ťažba. TU, Zvolen, 1989.
5RÓNAY, E., DEJMAL, J.: Lesná ťažba. Príroda, Bratislava, 1991.
6SCHLUZ, H.: Wood Science and Technology. Berlin, 1995, 479 pp.
7ŠTOLLMANN, V., MIKLEŠ, M.: Lesnícke mechanizačné prostriedky. TU, Zvolen, 2000, 286 pp.
8JELÍNEK, A KOL.: Malá mechanizace. Agrospoj, Praha, 2000.
9SVOBODOVÁ, M.: Trávníky. ČZU, Praha, 2002.
10HAVRLAND, B., RŮŽIČKA, M.: Rural Engineering in the Tropies and Subtropies, ČZU, Praha, 2007.

Doporučená Literatura

1JANEČEK, A.: Lesnická mechanizace II. ČZU, Praha, 2002, ISBN 80-213-0946-6.
2JANEČEK, A.: Lesnická mechanizace III. ČZU, Praha, 2002, ISBN 80-213-0945-8.
3JELÍNEK, A., a KOL.: Malá mechanizace. Agrospoj, Praha, 2000.
4SVOBODOVÁ, M.: Trávníky. ČZU, Praha, 2002.
5HAVRLAND, B., RŮŽIČKA, M.: Rural Engineering in the Tropies and Subtropies, ČZU, Praha, 2007.