EEE32E

Mezinárodní finance - PaA

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru, event. Ekonomika I.
Popis, cíl a formy výuky:Rozšíření modelových znalostí z obecné ekonomie a ekonomiky agrárního sektoru na jednotlivé oblasti finančních vztahů v mezinárodním a nadnárodním měřítku. Seznámení se základními mechanismy interakcí devizových agregátů. Aktualizace devizové oblasti na podmínky ČR.
Pozornost bude věnována vývojovým tendencím ve světovém a evropském měřítku. Orientace na harmonizaci s EU, implikace pro ČR.

Kmenová literatura

1Durčáková , Mandel: Mezinárodní finance. Skripta VŠE Praha 1995
2Brůžek: Evropská měnová integrace, VŠE 1996
3Mandel: Centrální banka v otevřené ekonomice, VŠE Praha 1994

Doporučená Literatura

1Durčáková , Mandel: Mezinárodní finance. Skripta VŠE Praha 1995
2Brůžek: Evropská měnová integrace, VŠE 1996
3Mandel: Centrální banka v otevřené ekonomice, VŠE Praha 1994