ENT73Z

Základy obecné ekonomie - TF - DS

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, typy těchto politik. Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Samuelson,P. - Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991

Doporučená Literatura

1Samuelson,P. - Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991