TFT88E

Technika pro obnovu a udržování krajiny I.

KZSGarant předmětu: doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:pěstování rostlin, traktory a dopravní prostředky
Popis, cíl a formy výuky:Výuka vychází z biologické podstaty rostlinné produkce, orientuje se na parametry a porovnání strojů a hodnotí vliv různých činitelů na kvalitu práce. Cílem předmětu je získat znalosti o technologiích a strojích pro pěstování, sklizeň vybraných zemědělských plodin a pro údržbu trvalých travních porostů.

Kmenová literatura

1STOUT, B.A. et al.: CIGR Handbook of Agr. Engineering. Vol. III. ASAE, St. Joseph USA, 1999, 632 pp. ISBN 1-892769-02-6.
2SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993. 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
3MATTHEWS, G.A.: Pesticide Application Methods. Blackwell Science, Oxford GB, 2000, 432 pp. ISBN 0-632-05473-5.
4RYBKA, A., ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. ÚZPI, Praha, 1999, 52 s. ISBN 80-7271-038-9.

Doporučená Literatura

1BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
2KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P. et al.: Zemědělská technika. ČZU v Praze, Praha, 2007, 426 s. ISBN 978-80-213-1701-7.
3HŮLA, J., ABRHAM, Z., BAUER, F.: Zpracování půdy. Brázda s.r.o., Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
4PASTOREK, Z. et al.: Technologické systémy rostlinné výroby. VÚZT, Praha, 2002, 95 s. ISBN 80-238-9956-2.