ELX77E

Kombinované studium němčina - úroveň A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Němčina A 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je osvojení gramatiky a slovní zásoby na středně pokročilé úrovni. Frekventant se naučí v tomto jazyce ucházet se o volné místo, a to jak v písemném, telefonickém, tak i osobním styku a představit se svému novému nadřízenému. Cílem je umět podat v daném jazyce základní informace o naší univerzitě a zvládnout základní odbornou zemědělskou terminologii se zaměřením na svůj obor. Výuka je realizována ve formě 6hodinového bloku. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., Prachařová, J., 1998: Němčina pro manažery agrárního sektoru, ČZU Praha
3Markt, Neue Landwirtschaft - časopisy (KJ)

Doporučená Literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.