ELX78E

Kombinované studium němčina - úroveň B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je osvojení pokročilejší slovní zásoby. Frekventant si má ověřit v němčině teorii tržního mechanizmu, získat citlivost k potřebám zákazníka a zvládnout základní termíny z oblasti řízení podniku a podnikové kultury. Cílem je umět podat v daném jazyce informace k současnému stavu a trendům českého agrárního sektoru a zvládnout odbornou zemědělskou terminologii se zaměřením na svůj obor.Výuka je realizována ve formě 1-týdenních přednáškových bloků (1 blok v ZS, 1 blok v LS). Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., Prachařová, J., 2001: Deutsch 3 für Distanzstudium
3Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.
4Markt, Neue Landwirtschaft - časopisy (KJ)
5Schneider, B., 2000: Multicultural Management, FH Niederrhein
6Dvořáková, M., 2002: Deutsch für das kombinierte Studium 3. Praha, ČZU.
7Prachařová, J., 2002: Übungsheft. Praha, ČZU.

Doporučená Literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., Prachařová, J., 2001: Deutsch 3 für Distanzstudium. Praha, ČZU.
3Dvořáková, M.,2005:Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.