EHD01E

Základy diplomacie - EAD

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled, historie a geografie na středoškolské úrovni, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními otázkami rozvoje bilaterálních i multilaterálních styků, s mezinárodněprávními ustanoveními i zvyklostmi, jimiž se diplomatická praxe řídí, s hlavními úkoly diplomatických misí a se způsoby jejich plnění. Výklad je kombinován s rozborem vídeňských konvencí o diplomatických a konzulárních stycích i dalších dokumentů, s vyhledáváním informačních zdrojů a zpracováváním informací.

Kmenová literatura

1Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Praha 1997.
2Mezinárodní politika (měsíčník).
3Vídeňská konvence o diplomatických stycích.
4Vídeňská konvence o konzulárních stycích.

Doporučená Literatura

1Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Praha 1997.
2Mezinárodní politika (měsíčník).
3Vídeňská konvence o diplomatických stycích.
4Vídeňská konvence o konzulárních stycích.