ESE84E

Matematická statistika II.

KSGarant předmětu: Ing. Pavla Hošková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Absolvování předmětů Matematika I., II., Matematická statistika I. a základních předmětů pro práci s mikropočítači.
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti ze základního kursu matematické statistiky, zvládnout samostatné používání metodického aparátu
analýzy datových souborů s využitím statistického softwaru mikropočítačů.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Bowerman, B., O´Connell, R.T.: Applied Statistics, Irwin, Chicago, 1997
3Cooper, D.R., Emory, C.W.: Business Research Methods, Irwin, Chicago, 1995
4Čermáková, A.: Statistika II., JČU, České Budějovice, 1998
5Lucey, T.: Quantitative Techniques, DP Publications, London, 1996
6SAS/LAB Software, User´s Guide, SAS Institute, Cary, NC, 1995
7Zvára, K.: Regresní analýza, Academia, Praha, 1989

Doporučená Literatura

1Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha, 1987
2Kába, B., Svatošová, L.: Statistika, CREDIT, Praha, 2004
3Koschin, F.: Statgraphics aneb statistika pro každého, Grada, Praha, 1992
4Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II, SPN, Praha, 1982
5Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky, CREDIT, Praha, 2004