ELX79E

Kombinované studium němčina - úroveň B 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je další rozšíření pokročilé odborné slovní zásoby. Frekventant má být schopen konverzovat na odborná témata k agrárnímu sektoru především pak se zaměřením na problematiku související se vstupem naší země do EU. Cílem je umět podat v daném jazyce informace týkající se EU, hlavně v oblasti agrárního sektoru - společné agrární politiky, ale i vzdělávání. Dále se hlouběji zaměřuje na odbornou zemědělskou terminologii v rámci svého oboru.Výuka je realizována ve formě 1-týdenních přednáškových bloků (1 blok v ZS, 1 blok v LS). Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., Prachařová, J., 2001: Deutsch 3 für Distanzstudium
3Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.
4Hagelschuer, P., 1999: Die Strukturen des Agrar- und Ernährungssektors in der Europäischen Union, HU Berlin
5Markt, Neue Landwirtschaft, Entwicklung + ländlicher Raum, Osteuropa - časopisy (KJ)
6Dvořáková, M., 2002: Deutsch für das kombinierte Studium 3. Praha, ČZU.
7Prachařová, J., 2002: Übungsheft. Praha, ČZU.

Doporučená Literatura

1Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Dvořáková, M., Prachařová, J., 2001: Deutsch 3 für Distanzstudium
3Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.