ESA07E

Fundamentals of Statistics

KSGarant předmětu: Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy matematiky a informatiky
Popis, cíl a formy výuky:Naučit studenty využívat základní statistické metody používané pro vyhodnocení a zobecnění výsledků biologického výzkumu.Tyto metody studenti využívají při zpracování diplomové práce. Předmět je určen pro studenty agronomické fakulty.

Kmenová literatura

1Artlová, M. a kol.: Sbírka příkladů ze statistiky A. VŠE, Praha, 1997
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998
4Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research. Wiley a Sons, New York, 1976

Doporučená Literatura

1Trešl, J.: Success in Statistics. VŠE, Praha, 1998
2Wilcox, Rand R.: Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2001, 258 p
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research. John Wiley, New York, 1983
4Milton, J.S.: Statistical Methods in the Biological and Health Science. Mc Graw Hill, Boston, 1992
5Taylor, S.: Business Statistics: For Non-mathematicians. PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2007