ELE24Z

Přípravný seminář na mezinárodní certifikát TFi - C 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština B 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je připravit frekventanty na složení mezinárodního certifikátu z francouzského jazyka TFi. Především by studenti měli zvládnout testové strategie (čtení s porozuměním a poslech s porozuměním). V rámci kurzu proběhnou i testové simulace.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura