ERE65E

Marketingová komunikace PAA

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie rizení, Kybernetika v rízení, Marketingové řízení nebo Řízení distribučních systémů
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je výklad základních poznatků z oblasti komunikace a marketingové komunikace, tj. pomoci studentům v rozvíjení marketingového pohledu na komunikaci.
Přednášky jsou zaměřeny především na teoretický výklad s příklady praktické aplikace, na cvičeních studenti řeší praktické příklady z jednotlivých oblastí předmětu, zpracovávají samostatné analytické studie a průběžně je jim poskytováno metodické vedeni ke zpracování semestrálního skupinového projektu.


Kmenová literatura

1Horáková, I. - Wolfová, V. - Škapová, H.: Strategie firemní komunikace. Management Press, Praha 1999
2Kohout, J.: Veřejné mínění a metody public relations. Management Press, Praha 1999
3Komárková, R. - Rymeš, M. - Vysekalová, J.: Psychologie trhu. Grada Publishing, Praha 1999
4Kotler, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
5Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
6Nagyová, J.: Marketingová komunikace. VŠE, Praha 1994
7Ogilvy, D.: Ogilvy o reklamě. Management Press, Praha 1998
8Trnka, J.: Soudobá rétorika (pro ekonomy) I. VŠE, Praha 1997
9Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha 1988
10Foret, M. : Marketnigová komunikace - získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání. Computer Press. 2003

Doporučená Literatura

1Horáková, I. - Wolfová, V. - Škapová, H.: Strategie firemní komunikace. Management Press, Praha 1999
2Kohout, J.: Veřejné mínění a metody public relations. Management Press, Praha 1999
3Komárková, R. - Rymeš, M. - Vysekalová, J.: Psychologie trhu. Grada Publishing, Praha 1999
4Kotler, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
5Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
6Nagyová, J.: Marketingová komunikace. VŠE, Praha 1994
7Ogilvy, D.: Ogilvy o reklamě. Management Press, Praha 1998
8Trnka, J.: Soudobá rétorika (pro ekonomy) I. VŠE, Praha 1997
9Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha 1988