ELXN1Z

Němčina - úroveň A 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situacích, osvojit si slovní zásobu a fráze, které je vhodné použít v profesním životě. Pozornost je věnována jednoduchému ústnímu i písemnému projevu (Lebenslauf). Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně obtížnosti a frekvence v jazyce.

Kmenová literatura

1Drmlová Dana, Homolková Božena, Kettnerová Drahomíra, Tesařová Lea, Německy s úsměvem nově, Fraus, 2003
2Drmlová Dana, Homolková Božena, Kettnerová Drahomíra, Tesařová Lea, Německy s úsměvem nově, doplňkový sešit, Fraus, 2003
3Michňová Iva, Business Deutsch, Grada, 2006

Doporučená Literatura

1Funk, Kuhn, Demme, studio d A1, Fraus, 2005
2Funk, Kuhn, Demme, studio d A1, cvičebnice, Fraus, 2005
3Dvořáková, Milena, Němčina pro manažery agrárního sektoru, ČZU, Praha, 2005, vybrané kapitoly