ELXA6E

Jazykové prostředky v komunikaci - angličtina B2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina B1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto předmětu je prohloubit znalost gramatických struktur a slovní zásoby v rámci společenské komunikace, procvičit vyjadřovací schopnosti v mluveném a psaném anglickém projevu, a také procvičit receptivní dovednosti v angličtině. Uplatnění : působení v rámci anglicky mluvícího pracovního prostředí, zahraniční stáže a projekty, mezinárodní konference, atd.

Kmenová literatura

1A. Wallwork, K. Harding : International Express (Upper-intermediate) – Students´ Book, OUP 2007
2A. Wallwork, K. Harding: International Express (Upper-intermediate) – Workbook, OUP 2007

Doporučená Literatura

1D.G.Smith, M. Hovorková : English for Telephoning, Fraus 2007
2M. Hovorková : English for Emails, Fraus 2007
3M. Grussendorf : English for Presentations, Fraus 2008
4S. Gore, M. Hovorková : English for Marketing and Advertising, Fraus 2007
5B. Mascull : Business Vocabulary in Use (Intermediate), CUP 2002