EREA3E

Řízení podnikových procesů PAA

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Kybernetika v řízení, Operační a systémová analýza, Marketingové řízení, Personální řízení
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti a rozvinout dovednosti studentů v oblasti procesního řízení s důrazem na čtyři základní složky: monitorování, zlepšování, projektování procesů a reengineering s využitím aktivních metod výuky.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení. Přednášky jsou uskutečňovány v kombinaci se spoluúčasti externě přednášejících expertů, jejichž cílem je odborně prezentovat zkušenosti z řídící praxe. Základní formou cvičení je jednak samostatná týmová práce a aktivní součinnost studentů při zpracování, prezentaci a obhajobě semestrálních projektů a dále řešení vzorových praktických příkladů v podobě případových studií s jejich individuálním
vyhodnocováním. Předpokladem pro samostatnou i týmovou práci pod metodickým vedením cvičícího je využívání laboratoře VT.

Kmenová literatura

1Argyris, C.: An Organizational Learning, Blackwell, USA, 1992
2Foster, S.F. et al: Teams in Intelligent Process Based Organizations, Lansa Publishing, Nizozemí, 1995 ISBN 90-5590-009-5
3Hammer, C., Champy, J.: Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealy, 1994
4Hellreigel, et al.: Organizational Behavior, 1992
5Morgan, G.: Images of Organization, Sage, 1986
6Obeng, E., Crainer, S.: Making Re-engineering Happen, Pitman Publishing, ISBN0-273-62220-X
7Senge, P.M.: The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, 1990

Doporučená Literatura

1Argyris, C.: An Organizational Learning, Blackwell, USA, 1992
2Foster, S.F. et al: Teams in Intelligent Process Based Organizations, Lansa Publishing, Nizozemí, 1995 ISBN 90-5590-009-5
3Hammer, C., Champy, J.: Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealy, 1994
4Hellreigel, et al.: Organizational Behavior, 1992
5Morgan, G.: Images of Organization, Sage, 1986
6Obeng, E., Crainer, S.: Making Re-engineering Happen, Pitman Publishing, ISBN0-273-62220-X
7Senge, P.M.: The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, 1990