EREB5E

Regional Development EAD

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Plánování prognostika, Objektové programování, Management, Regionalistika,
Popis, cíl a formy výuky:Cílem studia je získání vědomostí o rozvojových faktorech podmínkách sociálního a ekonomického rozvoje v regionech a venkovských oblastech. Prostřednictvím vhodných metodických nástrojů identifikovat rozvojové problémy regionu venkovských oblastí a následně volit vhodné ekonomické i neekonomické nástroje rozvoje regionu, venkovských oblastí. Dílčím cílem je seznámit studenty s uplatňovanými politikami regionálního rozvoje ČR a EU a vývojem těchto politik. V rámci samostatných semestrálních prací provádět volbu optimálních nástrojů rozvoje konkrétního regionu na základě provedených ekonomických, sociálních a prostorových analýz vybraného území, regionu.
Při výuce studenti zpracovávají dvě samostatné semsetrální práce.

Kmenová literatura

1KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Mc GRAW HILL 1993. ISBN 0-07-35552-5
2KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
3LINHART, Z.: Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7
4MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LEŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence (4). Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0
5NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1
6MISES, L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Liberální institut Praha 2006. ISBN 80-86389-45-6
7KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha, Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7
8LINHART, Z.: Marketing for Agricultural Economics and Management, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1030-8
9REEP, F, VAN DEN HEUV, P. About ananlogue life in digital World: How cyber commotion impacts you business’ and private life. Inholland University, 2005. ISBN 90-77812-10-05
10VANÍČEK, J. Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. ČZU Praha 2004. ISBN 80-213-1206-8
11MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LEŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence (4). Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0.
12GUIZZARDI, G., HERRE, H., WAGNER, G. On the General Ontological Foundations of Conceptual Modelling. (http://www.informatik.tu-cottbus.de/~gwagner,4.5.2007)
13HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006.
14ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.
15LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1

Doporučená Literatura

1DIANOUX, C., LINHART, Z., KETTNEROVÁ, J. Impact of nudity in advertisements. Vinna University of Economics 2007. ISBN 978-3-9502045. In: Marketing and business strategies 15.
2DIANOUX, C., KETTNEROVÁ, J., LINHART, Z.: Advertising in Czech and French Magazines, 2007. Journal of Euromarketing, volume 16, numbers1/2. Print ISSN 1049-6483.
3DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha 1993. ISBN 80-7066-822-9.
4LEE, M.in BURGOYNE,J., REYNOLDS,M. Management Learning. The Developmental Approach: A Critical Recosideration Approach. Sage Publications, 1997. ISBN 0-8039-7643-7.
5LINHART, Z. Osvojování expertní znalosti podřízenými a nadřízenými, 2006, ISBN 80-213-1531-8, Praha, In:Agrární perspektivy XV.
6POLÁK, J., MERUNKA, V., CARDA, A.(2003): Umění systémového návrhu: Grada Publishing a.s. Praha. ISBN 80-247-0424-2
7STRYJAN, Y., LINHART, Z. Co-operatives in the Transformation of Czech Agriculture: Problems and Prospects. Plunkett Foundation Oxford, 1994. ISSN 1354-7151, ISBN 0-85042175-6