ESE34E

Statistical Data Analysis

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti statisticky na úrovni bakalářského studia
Popis, cíl a formy výuky:Předmět syntetizuje poznatky získané ve statistických předmětech bakalářské úrovně studia a dále je rozvíjí zejména v oblasti zpracování vícerozměrných datových souborů a ve zpracování a vyhodnocování ekonomických informací.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody. MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Delwiche, L.D., Slaugtner, S.J.: The Little SAS Book. SAS Publishing, Cary, NC, 2000
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for research. Wiley, New York, 1982
4Hebák, J., Hustopecký, J., Jarošová, E., Pecáková, I.: Vícerozměrné statistické metody. Informatorium, Praha, 2004
5Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Prtál, Praha, 2004
6Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování. Academia, Praha, 2002
7Hebák, J., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
8Huitema, B.E.: The Analysis of Covariance and Alternatives. New York, Willey, 1980
9Jobson, J.D.: Applied Multivariate Data Analysis. New York, Springer, 1992
10Herzman, J., Novák, I., Pecáková, I.: Výzkumy veřejného mínění. VŠE, Praha, 1995
11Pecáková, I.: Statistické aspekty terénních průzkumů I. VŠE, Praha, 1995
12Smith, G.: Statitical reasoning. Allin and Bacon, Inc. Boston, 1985

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, O.: Moderní metody zpracování dat. Educa, Praha, 1992
2Hebák, J., Hustopecký, J., Jarošová, E., Pecáková, I.: Vícerozměrné statistické metody. Informatorium, Praha, 2004
3Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2004
4Kába, B., Svatošová, L.: Statistika, ČZU, Praha, 2004
5Svatošová, L., Kába, B. : Statistické metody I, PEF ČZU, Praha 2007