EUE47E

Základy účetnictví - INFO

KOFGarant předmětu: Ing. Helena Čermáková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ účetnictví.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví I., edice PEF, ČZU v Praze 2009, 108 s., ISBN 978-80-213-1771-0
2Landová, M. a kolektiv: Cvičení z teorie účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze, 2009, 100 s., ISBN 978-80-213-1466-5