DENE04Y

Mikroekonomie pro doktorandy

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II., III.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky pro doktorandy je seznámit posluchače s teoriemi z oblasti mikroekonomie, prohloubit a rozšířit jejich znalosti z magisterského kurzu mikroekonomie. Metoda výuky je založena na přednáškách a samostudiu původních pramenů.


Kmenová literatura

1Frank, R.M., Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada Publishing, Praha, 2002
2Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Longman, London and New York, 1992
3Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení, H.C. Beck, Praha, 2005
4Parkin, M.: Economics, Pearson Addison Wesley, 2005
5Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. VŠE, Praha, 1991

Doporučená Literatura

1Frank, R.M., Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada Publishing, Praha, 2002
2Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Longman, London and New York, 1992
3Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení, H.C. Beck, Praha, 2005
4Parkin, M.: Economics, Pearson Addison Wesley, 2005
5Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. VŠE, Praha, 1991