EREF6E

Řízení neziskových organizací - VSRR Hradec Králové

KRGarant předmětu: Ing. Pavel Moulis, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 24
Hodin cvičení/semestr: 24
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy řízení, Obecná ekonomie,
Popis, cíl a formy výuky:Soustřeďuje se na srozumitelný výklad základních souvislostí a rozdílů mezi obecnou ekonomickou teorií a jejím specifickým uplatněním v oblasti neziskových organizací. Stručně jsou zde zachycena základní teoretická východiska fungování neziskového sektoru, historický kontext vývoje nevládních neziskových organizací na území ČR. V dalších částech jsou popisovány vybrané oblasti působení neziskových organizací (sociální oblast, školství, zdravotnictví, sport) a jejich základní činnosti. V rámci přednášek a cvičení je řešena problematika strategického, finančního a marketingového řízení NNO.

Kmenová literatura

1Coates, Ch.: Efektivní řízení. Grada Publishing, spol.s r.o., Praha 1997
2Čepelka,O. a přátelé: Práce s veřejností v nepodnikatelské sektoru. Nadace Omega, Liberec 1997
3Drucker, P.: Řízení neziskových organizací. Management Pres, Praha 1994
4Hannagan, T.: Marketing pro neziskový sektor. Management Press, Praha 1996
5Hron, J. a kol.: Strategické řízení, ČZU, Praha, 2000
6Jílek, M.: Veřejné finance. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1999
7Kozáková, H.: Terminologie neziskového sektoru. ICN, Praha 1997
8Ledvinová, J., Pešta, K.: Základy fundraisingu. ICN, Praha 1996
9Novotný, Jiří a kolektiv: Ekonomika a řízení neziskových organizací. (Zejména nevládních organizací) Praha, Nakladatelství Oeconomica 2004.
10Rous, P.: Peníze, peníze, peníze aneb otazníky kolem dárcovství a sponzorství. IDM, Praha 1993
11Šelešovský, J. a kol.: Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru, MU Brno, 1999
12denní tisk, periodika...

Doporučená Literatura

1Coates, Ch.: Efektivní řízení. Grada Publishing, spol.s r.o., Praha 1997
2Čepelka,O. a přátelé: Práce s veřejností v nepodnikatelské sektoru. Nadace Omega, Liberec 1997
3Drucker, P.: Řízení neziskových organizací. Management Pres, Praha 1994
4Hannagan, T.: Marketing pro neziskový sektor. Management Press, Praha 1996
5Hron, J. a kol.: Strategické řízení, ČZU, Praha, 2000
6Jílek, M.: Veřejné finance. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1999
7Kozáková, H.: Terminologie neziskového sektoru. ICN, Praha 1997