EREN6E

Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Litoměřice

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniku, Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Na základě znalosti podmínek výkonu státní správy a samosprávy, příprava odborníků pro rozhodující oblasti státní správy a samosprávy a využití znalosti předmětu i v řízení regionálního a místního rozvoje. Seznámení studenstů s problematikou projektového řízení jak z hlediska tvorby projektů tak i úspěšné relizace, řízení vlastního projektu a metodymi hodnocení projektů. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičení a úspěšné zpracování dvou semestrálních prací a jejich úspěšná obhajoba.

Kmenová literatura

1Fiala P., Projektové řízení, modely, metody, analýzy. Praha: Professional Publishing, 2004.
2Dolanský V., Měkota V., Němec V.: Projektový management. Praha: Grada, 1996.
3Ochrana F., Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management press, 2001.
4Wright G., Němec J., Management veřejné správy teorie a praxe, Praha: Ekopress, 2003.
5Bělohlávek F., Košťán P., Šuleř O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001.
6Vyakarnam S., Leopard J.W.: Plánování podnikatelských strategií. Praha:Grada, 2001.
7Steigauf S.: Investiční matematika.Praha: Grada, 1999.
8Drucker P., F.: Řízení v době velkých změn. Praha: Management press, 1998.

Doporučená Literatura

1Fiala P., Projektové řízení, modely, metody, analýzy. Praha: Professional Publishing, 2004.
2Dolanský V., Měkota V., Němec V.: Projektový management. Praha: Grada, 1996.
3Ochrana F., Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management press, 2001.
4Wright G., Němec J., Management veřejné správy teorie a praxe, Praha: Ekopress, 2003.
5Bělohlávek F., Košťán P., Šuleř O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001.
6Vyakarnam S., Leopard J.W.: Plánování podnikatelských strategií. Praha:Grada, 2001.
7Steigauf S.: Investiční matematika.Praha: Grada, 1999.