EJE07E

Občanské právo - HKS

KPrGarant předmětu: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou občanského práva jako nejobecnějšího odvětví v systému práva ČR. Naučit je řešit jednoduché právní situace a zvládnout základní právní úkony

Kmenová literatura


Doporučená Literatura