EJET1E

Základy právních nauk VSRR SUT

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Naučit je orientovat se v právních předpisech

Kmenová literatura

1Zákoník práce
2Homolková a kol.: Základy právních nauk, PEF ČZU
3Ústav ČR
4Občanský zákoník
5Zákon o rodině

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk, PEF ČZU
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině