EJEH2E

Základy právních nauk VSRR HK

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Naučit je orientovat se v právních předpisech

Kmenová literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině
5Ústava ČR

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině