EJEL1E

Základy právních nauk VSRR Litoměřice

KPrGarant předmětu: JUDr. Daniela Světlíková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 16
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení
Formami výuky jsou

Kmenová literatura

1Pikola, Hájková, Světlíková, Štědroň: Základy práva pro posluchače ČZU, PEF Praha
2Spirit: Základy práva pro neprávníky , Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň
3Ústava ČR
4Listina základních práv a svobod
5Občanský zákoník
6Obchodní zákoník
7Občanský soudní řád
8Trestní zákoník
9Zákoník práce
10Zákon o rodině
11Správní řád

Doporučená Literatura

1Pikola, Hájková, Světlíková, Štědroň: Základy práva pro posluchače ČZU, PEF Praha
2Spirit: Základy práva pro neprávníky , Vydavatelství a nakladatelství Alˇš Čeněk, Plzeň
3Ústava ČR
4Listina základních práv a svobod
5Občanský zákoník