ERT12E

Provozní management

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základy řízení, Ekonomika podniku, základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty magisterského studia s manažerskými aktivitami zaměřenými na řízení provozních činnosti včetně zabezpečení pomocných a podpůrných činností. Prezentace společných rysů a specifik řízení provozních činností ve výrobních organizacích a institucích zabezpečujících služby.

Kmenová literatura

1Novák,M.,Svobodová,H.: Produktový a provozní management - příklady, VŠE Praha 2003
2Jirásek.J. : Štíhlá výroba , 1998, ISBN: 80-7169-394-4
3Tomek, G., Vávrová,V.: Řízení výroby. Grada Publishing 1999, ISBN: 80-7169-578-5
4Tomek, G., Vávrová,V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu. 2001, ISBN: 80-247-0053-0

Doporučená Literatura

1Svobodová,H.,Veber,J.: Produktový a provozní management, VŠE Praha 2008, ISBN 978-80-245-1083-5
2Kavan,M. : Výrobní a provozní management, Grada Publishing 2002, ISBN: 80-247-0199-5
3Řepa,V.: Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Grada Publishing 2006, ISBN: 80-24712814