VCV81Y

Řízená pedagogická praxe- druhý předmět

KCVPSGarant předmětu: Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a praktická zkouška
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Realizací výukové jednotky v konkrétních podmínkách střední odborné školy prokázat dovednost řízení výuky v odborném předmětu.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura