ENE28E

General economics III - internal economics

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Economics I and II
Popis, cíl a formy výuky:The goal of the subject is to explain macroeconomic theory knowledges according to magister degree. Education method is based on lectures and own study.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. – Fischer, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994.
2Soukup A. Mezinárodní ekonomie. Praha: Eurolex, 2006.
3Krugman, M. - Obstfeld, M. International Economics. Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New York, 1997.
4Mundell, R. International Economics. Macmillan, New York, 1968.
5Soukup A. Mezinárodní ekonomie - cvičebnice. ČZU Praha, 2006.
6Frank, R.H., Bernanke, B.S. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003.

Doporučená Literatura

1Soukup, A. Mezinárodní ekonomie. Praha: Eurolex, 2006.
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie - cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2006.
3Varian, H. Mikroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.