EREG1E

Strategic Marketing - INFOA

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Theory Management, Marketing Management, Marketing Research
Popis, cíl a formy výuky:The goal is amendment and completion of obligatory courses knowledge and literature study leading to ability to handle managerial skills of strategic marketing. Teaching is based on usage and further development of knowledge from related courses using examples from practice in lectures, seminars and exercises.

Kmenová literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2Chevalier, A. - Hirsch,C.: Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha 1994
3Crawford,C.M.: New Products Managemen. Third Edition IRWIN, Boston 1991
4Hamel,G.-Prahmalad,C.K.: Competing for the Future, HBS Press, Boston 1995
5Horáková ,I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992
6Horáková ,H.: Strategický marketing, Grada, Publishing, Praha 2001,
7Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
8Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
9Kotler P. : Marketingový management, Victoria Puiblishing, 1992
10Meffert,H.: Marketigové řízení, Grada Publishing 1996
11Pitra, Z.: Inovační strategie, Grada Publishing 1997
12Porter, M.E.: Konkurenční výhoda, Victoria Publishing, Praha 1992
13Sedláčková, H.: Strategická analýza, C. H. Beck, Praha 2000
14Westwood,J.: Jak sestavit marketingový plán, Grada Publishing 1998

Doporučená Literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2Chevalier, A. - Hirsch,C.: Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha 1994
3Crawford,C.M.: New Products Managemen. Third Edition IRWIN, Boston 1991
4Hamel,G.-Prahmalad,C.K.: Competing for the Future, HBS Press, Boston 1995
5Horáková ,I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992
6Horáková ,H.: Strategický marketing, Grada, Publishing, Praha 2001,
7Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
8Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
9Kotler P. : Marketingový management, Victoria Puiblishing, 1992
10Meffert,H.: Marketigové řízení, Grada Publishing 1996
11Pitra, Z.: Inovační strategie, Grada Publishing 1997
12Porter, M.E.: Konkurenční výhoda, Victoria Publishing, Praha 1992
13Sedláčková, H.: Strategická analýza, C. H. Beck, Praha 2000
14Westwood,J.: Jak sestavit marketingový plán, Grada Publishing 1998