Ped 1

Pedagogika 1

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Pedagogika I zahrnuje úvod do pedagogiky, charakteristiku pedagogiky jako vědy, jejího členění, interdisciplinární souvislosti, základní kategorizaci - vzdělávání, výchova, postup a metody pedagogického výzkumu

Kmenová literatura


Doporučená Literatura