ERE32Z

Regionální správa a samospráva PAE

KRGarant předmětu: Ing. Pavel Moulis, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků, Ekonomika agrárního sektoru, Základy účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s podmínkami výkonu státní správy a samosprávy, příprava odborníků pro rozhodující oblasti státní správy a samosprávy a využití znalosti předmětu i v řízení regionálního a místního rozvoje.
Seznámení studentů s neustálým procesem transformace veřejné správy a správního uspořádání České republiky a problematikou harmonizace státní správy a samosprávy se zeměmi EU.
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičení a obhajoba závěrečné práce.

Kmenová literatura

1Toth, P. : Ekonomika měst a obcí, VŠE Praha, 1998
2Matoušková, Z., Macháček, J., Postránecký, J., Toth, P. : Regionální a municipální ekonomika, VŠE Praha, 2000
3Maier, K., Čtyroký, J.: Ekonomika územní rozvoje, Grada Praha, 2000
4Lukáš, M. : Městský informační management, Grada Praha, 2000
5koliktiv autorů : Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Codex Bohemia, Praha 1998
6Peková, J., Pilný, J.: Veřejná správa a finance, Codes Bohemia, Praha 1998

Doporučená Literatura

1Toth, P. : Ekonomika měst a obcí, VŠE Praha, 1998
2Matoušková, Z., Macháček, J., Postránecký, J., Toth, P. : Regionální a municipální ekonomika, VŠE Praha, 2000
3Maier, K., Čtyroký, J.: Ekonomika územní rozvoje, Grada Praha, 2000
4Lukáš, M. : Městský informační management, Grada Praha, 2000
5koliktiv autorů : Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Codex Bohemia, Praha 1998
6Peková, J., Pilný, J.: Veřejná správa a finance, Codes Bohemia, Praha 1998