ERL01E

Hospodářské analýzy LF

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základy řízení a ekonomiky podniků, Základy účetnictví, znalost práce na PC
Popis, cíl a formy výuky:Získání znalostí o analytických a návazně syntetických manažerských metodách, využívaných pro cílová řešení hospodárného využívání podnikových výrobních faktorů, při zajišťování konkurenčních výhoda tím k dosahování požadované ekonomické výkonnosti podniků; základní formou výuky je navozování situací pro rozvoj podnikatelského myšlení.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Vodáček,L., Vodáčková,O.: Moderní management v teorii a praxi. Management Press. Praha,2006
3Hayes,R.H., Wheelwright,S.C.,Clark,K.B.: Dynamická výroba.VICTORIA Publishing.Praha,1988
4Římovská,P. in Palán, J.F. a kol.: Moderní řízení podniku. Kapitola 4.4. a 4.5.
5Pitra,Z.: Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy - strategický obrat v podnikatelském chování. EKOPRESS.Praha,2001
6Pitra,Z.: Management inovačníích aktivit. Professinoal Publishing.Praha,2006
7Brealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing.Praha, 1992
8Fotr,J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt.EUROVIA. Praha,1990
9Fotr,J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů. VŠE Praha, 1993
10Fotr,J.,Dědina,J., Hrůzová,H.: Manažerské rozhodování.EKOPRESS,s.r.o.,Praha,2003
11Fotr,J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. GRADA Publishing.Praha,1995
12Rosenau,M.D.,Jr.: Řízení projektů.Computer Press, a.s.,Praha,2000
13Sedláček,J.: Cash Flow.PRAXE MANAŽERA. Computer Press, a.s.,Brno,2003
14Neumaierová,I.,Neumaier,I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2002
15Smejkal.V., Rais,K.: Řízení rizik. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2003

Doporučená Literatura

1Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Profess Consulting s.r.o. Praha,2005
2Ogerová,B.,Fibírová,J.:Řízení nákladů. HZ Editio, Praha,1998
3Sedláček,J.: Účetní data v rukou manažera.Případové studie. PRAXE MANAŽERA. Computer Press, a.s.,Brno,2001
4Grünwald,R.: Analýza finanční důvěryhodnosti podniku.EKOPRESS,s.r.o.,Praha,2001
5Římovská,P.: Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů. PEF ČZU Praha,2005
6Fotr,J., Souček,I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.GRADA Publishing,a.s. Praha,2005
7Odborné časopisy: Moderní řízení, EURO - ekonomický týdeník, Ekonom, Hospodářské noviny.