ZBL73Z

Geodezie TC

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 25
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Geodezie I, Geodezie II
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači v průběhu terénního cvičení procvíčí veškerou probranou látku z předmětu Geodezie I a Geodezie II. K dispozici mají starší i nejmodernější pomůcky a přístroje.

Kmenová literatura

1CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
2BAJER, M., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, 20.1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2001. 192 s. ISBN 80-01-01673-0
3BLAŽEK, R., JANDOUREK, J.: Geodézie (Úpravy měřených veličin a výškopis). 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum,1994. 164 s. ISBN 80-01-00611-5
4BLAŽEK, R., SKOŘEPA, Z.: Geodezie 30. 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 1999. 92 s. ISBN 80-01-01598-X
5BOGUSZAK, F., ŠLITR, J.: Topografie. 1.vyd. Praha: SNTL,1962. 290 str.
6DUŠEK, R., RATIBORSKÝ, J., SKOŘEPA, Z.: Geodézie (Návody na cvičení I). 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 1995. 96 s. ISBN 80-01-01295-6
7HÁNEK, P.: 250 století zeměměřictví. 1.vyd. Praha: Klaudian,2000. 68 s. ISBN 80-9025524-0-0
8HAUF, M. a kol.: Geodézie. 1.vyd. Praha: SNTL, 1982. 544 s.
9HUML, M., MICHAL, J.: 1 Mapování 10. 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2000. 274 s. ISBN 80-01-02113-0
10KOLEKTIV: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch-Sagit, 2001. 160 s.
11KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
12KOLEKTIV : Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 1.vyd. Bratislava: ÚGKKSR, 1998. 536 s. ISBN 80-88716-36-5
13MAŠÍN, Z.: Geodézie I. 2.vyd. Praha: Kartografie, 1978. 380 s.
14RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 10. 1vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2000. 234 s. ISBN 80-01/02198-X
15VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1994. 338 s. ISBN 80-213-0196-1

Doporučená Literatura

1BLAŽEK, R., SKOŘEPA, Z.: Geodezie 30. 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 1999. 92 s. ISBN 80-01-01598-X
2HAUF, M. a kol.: Geodézie. 1.vyd. Praha: SNTL, 1982. 544 s.
3CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
4KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
5KOLEKTIV : Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 1.vyd. Bratislava: ÚGKKSR, 1998. 536 s. ISBN 80-88716-36-5
6KUBÁTOVÁ, E., CHAMOUT, L.: Rámcový manuál pro práci v programu KOKEŠ pro Windows. Praha: KBÚK FLE ČZU, Pomůcka pro zpracování dat naměřených při TC předmětu Geodezie, 2004.
7RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 10. 1vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2000. 234 s. ISBN 80-01/02198-X