ERT10E

Management TF OPT

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomika, Právní základy podnikání, Teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení í základních poznatků o řízení podniku a zvládnutí manažerský dovednosti v řízení a rozvoji podniku a podnikání. Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí z navazujících předmětů formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe

Kmenová literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2Copeland T., Koller T., Murrin J.: Stanovení hodnoty firem Victoria Publishing, Praha 1991
3Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
4Hisrisch,R.D., Peters.M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria publishing, Praha 1996
5Hron,J., Tichá,I. Dohnal.: Strategické řízení. ČZÚ, Praha 1995
6Horalíková,M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
7Koontz,H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
8Khelerová,V.:Komunikační dovednosti manažera. Grad Publishing,s.r.o Praha 1995
9Leiber F.,: Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
10Mařík M.,: Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996.
11Nakonečný,M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Mangement Press, Praha 1992.
12Pfeifer,L. Umlaufová,M. Firemní kultura, Grada, Praha 1993
13Porter,M.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing,a.s. Praha 1993
14Synek M., a kol: Ekonomika a řízení podniku. Učební texty VŠE Praha, 1997

Doporučená Literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2Copeland T., Koller T., Murrin J.: Stanovení hodnoty firem Victoria Publishing, Praha 1991
3Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
4Hisrisch,R.D., Peters.M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria publishing, Praha 1996
5Hron,J., Tichá,I. Dohnal.: Strategické řízení. ČZÚ, Praha 1995
6Horalíková,M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
7Koontz,H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993