ERL05Z

Strategie podniku - LF DREV

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Ekonomie, Psychologie, Managemnt
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků, procesu formulace konkurenční strategie. Charakteristika různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti.
Základní formou výuky jsou přednášky, a případové studie. Ke zpracování projektů využijí studenti odbornou literaturu,
články atd.

Kmenová literatura

1HRON, J., TICHÁ, I.Strategické řízení. Praha: ČZU, 2003. ISBN 80-213-0922-9
2CHARVAT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6
3MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha, Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
4MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-329-4
5PORTER, E. M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1998. ISBN 80-85605-12-0
6SOUČEK, Z., MAREK, J. Strategie úspěšného podniku. Praha:Montanex, 1998. ISBN 80-85780-93-3
7ŠTŮSEK, J. Modely strategického myšlení v agribusinessu. Praha: ČZU, 2006. ISBN 80-213-1592-X

Doporučená Literatura

1HRON, J., TICHÁ, I.Strategické řízení. Praha: ČZU, 2003. ISBN 80-213-0922-9
2HRON, J. Teorie řízení. Praha:ČZU, 1997. ISBN 80-213-0364-6
3CHARVAT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6
4MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-329-4
5PORTER, E. M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1998. ISBN 80-85605-12-0
6SOUČEK, Z., MAREK, J. Strategie úspěšného podniku. Praha:Montanex, 1998. ISBN 80-85780-93-3
7ŠTŮSEK, J. Modely strategického myšlení v agribusinessu. Praha: ČZU, 2006. ISBN 80-213-1592-X