ERL04Z

Personální řízení - LF

KRGarant předmětu: Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Organizace a řízení
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s problematikou personálního řízení po stránce teoretické a postupné získávání praktických poznatků a zkušeností. Seznámení se základními personálními činnostmi podnikatelských subjektů ve vzájemné vazbě s trhem práce. Výuka je zaměřena na rozvoj znalostí studentů formou přednášek a cvičení s využitím příkladů z praxe. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu na vybrané téma.

Kmenová literatura

1Horalíková, M. Personální řízení.Praha: PEF ČZU , 2006
2Horalíková, M., Brabencová, H. Personální řízení (vybrané otázky). Praha:PEF ČZU, 2006
3Armstrong, M. Personální management. Praha: GRADA, 1999
4Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha: LINDE, 2000
5Stýblo, J. Personální management.Praha: GRADA, 1993

Doporučená Literatura

1Horalíková, M. Personální řízení. Praha :PEF ČZU ,2006
2Horalíková, M., Brabencová, H. Personální řízení (vybrané otázky). Praha : PEF ČZU ,2006
3Armstrong, M. Personální management. Praha: GRADA, 1999
4Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha :LINDE, 2000
5Stýblo, J. Personální management.Praha: GRADA, 1993