ZBZ09Z

Pozemkové úpravy II - TC

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Pozemkové úpravy I, Pozemkové úpravy II
Popis, cíl a formy výuky:Exkurze, v níž budou prezentovány příklady realizovaných pozemkových úprav včetně krajinotvorných opatření, která
byla zavedena prostřednictvím pozemkových úprav.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura