ERI02E

Teorie řízení ITSZ

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Obecná ekonomie I. a II., Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, doplněné případovými studiemi, vzorovými příklady a samostatným zpracováním semestrální práce.

Kmenová literatura

1Čakrt, M. : Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press, , Praha, 2000
2Havlena, V., Štecha, J. : Moterní teorie řízení, ČVUT, Elektronická fakulta, Praha, 2000
3Hron,J.: Teorie řízení. ČZU, Praha 1995
4Khelerová,V.: Komunikační dovednosti. Grada, Praha 1995.
5Koontz, H. - Weihrich,H.¨Management. Victoria Publishing, Praha 1993
6Šuleř,O.: Manažerské techniky. Rubico, Olomouc 1995.
7Časopis: Moderní řízení.

Doporučená Literatura

1Blažek, L. : Úvod do teorie řízení podniku, Masarykova Univerzita, Brno, 1999
2Hron,J.: Teorie řízení. ČZU, Praha 1995
3Khelerová,V.: Komunikační dovednosti. Grada, Praha 1995.
4Koontz, H. - Weihrich,H.¨Management. Victoria Publishing, Praha 1993
5Skalický, J. : Vysoké učení technické, Brno, 2002
6Šuleř,O.: Manažerské techniky. Rubico, Olomouc 1995.
7Časopis : Moderní řízení