DEEEM3Y

Ekonometrie

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti z Mikro- a Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky ekonometrického modelování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků, agropotravinářského komplexu a hospodářství.

Kmenová literatura

1Judge, G. and others: The Theory and Practive of Econometrics, Wiley, New York 2000
2Tvrdoň, J.: Ekonometrie, ČZU Praha 2000
3Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991
4Ramanathan, R.: Introductory econometrics, The Dryden Press 1995
5Hušek, R.: Ekonometrie, VŠE Praha 1992
6Hušek, R.: Ekonometrické modelování, 1999
7Intriligator, M.: Econometric Models, Prentice Hall, USA, 1978
8Johnston, J.: Econometric Methods, 1972
9Walter, J., Hušek, R.: Ekonometrie, Praha, 1976
10Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971
11Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992

Doporučená Literatura

1Judge, G. and others: The Theory and Practive of Econometrics, Wiley, New York 2000
2Tvrdoň, J.: Ekonometrie, ČZU Praha 2000
3Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991
4Ramanathan, R.: Introductory econometrics, The Dryden Press 1995
5Hušek, R.: Ekonometrie, VŠE Praha 1992
6Hušek, R.: Ekonometrické modelování, 1999
7Intriligator, M.: Econometric Models, Prentice Hall, USA, 1978
8Johnston, J.: Econometric Methods, 1972
9Walter, J., Hušek, R.: Ekonometrie, Praha, 1976
10Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971
11Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992