DEAE01

Systémová metodologie (Kvantitativní metody - Matematické modelování)

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Magisterské studium PEF obor PAE
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je vybavit studenty nejnovějšími znalostmi systémové modelové tvorby v APK se zaměřením na konstrukční, algoritmické, implementační a uživatelské možnosti.Téma se sjednává s garantem předmětu a je zadáváno s přihlédnutím k tématu vlastní disertační práce doktoranda. Projekt se zpracovává zásadně na počítači a odevzdává se v tištěné formě a na disketě. Struktura projektu: Formulace problému, informační zdroje a cíle. Metodologické a metodické aspekty řešení. Návrh řešení problému pomocí modelových nástrojů a příslušného SW. Analýza výsledků a shrnutí získaných zkušeností a poznatků.Možné tématické okruhy: Rozhodovací okruhy v agro-byznysu. Zpracovatelské a servisní objekty v APK.

Kmenová literatura

1Gingel, V.: Modelovanie a simulácia na PC. Grada, Praha, 1992
2Havlíček, J.: Metody operační analýzy I, II. SPN Praha, 1978.
3Havlíček, J.: Systémy pro podporu rozhodování, I. II. III., PEF VŠZ Praha, 1993.
4Havlíček, J.: Systémy pro podporu rozhodování. Metodická studie, VŠZ, Praha 1993.
5Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii, SNTL, Praha 1989.
6Křovák, J., Zamrazilová, E.: Expertní odhady, SNTL, Praha, 1989.
7Maňas, M., Lauber, J. a kol.: Matematické metody v ekonomice, SNTL, Praha, 1991.
8Švasta, J., Vrána, L., Získal, J.: Systémová analýza a modelování III. a IV.
9Získal, J., Kosková, I.: Cvičení z metod operační analýzy I., PEF, VŠZ, Praha, 1992.
10Získal, J.: Expertní systémy. Metodická studie VŠZ, Praha, 1993.
11Získal, J., Havlíček, J.: Ekonomicko matematické metody I, studijní texty pro distanční studium. ČZU, PEF, Praha, 1998.
12Získal, J., Havlíček, J.: Ekonomicko matematické metody II. Studijní texty pro distanční studium, ČZU, PEF, Praha, 1999.
13Získal, J.: Systémová analýza a modelování I., ČZU, PEF, Praha, 1998.
14Získal, J., Švasta, J., Brožová, H.: Systémová analýza a modelování II, ČZU, PEF, Praha, 2000.

Doporučená Literatura

1Gingel, V.: Modelovanie a simulácia na PC. Grada, Praha, 1992
2Havlíček, J.: Metody operační analýzy I, II. SPN Praha, 1978.
3Havlíček, J.: Systémy pro podporu rozhodování, I. II. III., PEF VŠZ Praha, 1993.
4Havlíček, J.: Systémy pro podporu rozhodování. Metodická studie, VŠZ, Praha 1993.
5Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii, SNTL, Praha 1989.
6Křovák, J., Zamrazilová, E.: Expertní odhady, SNTL, Praha, 1989.
7Maňas, M., Lauber, J. a kol.: Matematické metody v ekonomice, SNTL, Praha, 1991.
8Švasta, J., Vrána, L., Získal, J.: Systémová analýza a modelování III. a IV.
9Získal, J., Kosková, I.: Cvičení z metod operační analýzy I., PEF, VŠZ, Praha, 1992.
10Získal, J.: Expertní systémy. Metodická studie VŠZ, Praha, 1993.
11Získal, J., Havlíček, J.: Ekonomicko matematické metody I, studijní texty pro distanční studium. ČZU, PEF, Praha, 1998.
12Získal, J., Havlíček, J.: Ekonomicko matematické metody II. Studijní texty pro distanční studium, ČZU, PEF, Praha, 1999.
13Získal, J.: Systémová analýza a modelování I., ČZU, PEF, Praha, 1998.
14Získal, J., Švasta, J., Brožová, H.: Systémová analýza a modelování II, ČZU, PEF, Praha, 2000.