DEUE07Y

Mezinárodní obchod

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Obchodní disciplíny, marketing, mezinárodní obchod.
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubení znalostí o obchodování na zahraničních trzích z hlediska právní úpravy ČR v kontextu jejího členství v EU ve vazbě na odstraňování a minimalizaci protekcionistických bariér mezinárodního obchodu v rámci evropských a světových obchodních struktur.

Kmenová literatura

1Čudová, L., Vacková, V., Licenční režimy v oblasti zboží, Sekurkon, Praha, 1994
2Dynda, A., Dyndová, E., Obchodujeme se zahraničím, Pragoeduca, Praha, 1994
3Kotler, P., Marketing, management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4Gibbs, P., Obchod v Evropském společenství, GRADA Publishing, Praha, 1993
5Kolektiv autorů, Platební a zajišťovací instrumenty, Sekurkon, Praha, 1993
6Grégr, B., Licenční režimy v oblasti zbrojní, Sekurkon, Praha, 1994
7Růžička, K., Obchodujeme se zahraničím, Montanex, Ostrava, 1993
8Průcha, Z. , Licenční režimy u zboží, služeb, Sekurkon, Praha, 1994
9Žemlička, L., Celní předpisy v praxi, Pragoeduca, Praha, 1994

Doporučená Literatura

1Hinkelman, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008
2Machková, Zamykalová, Sató a kol., Mezinárodní obchod a marketing, GRADA Publishing, Praha, 2004
3Hinkelman, E.,G., Dictionary of International Trade, World Trade Press, 2009
4Svatoš, M. a kol., Zahraniční obchod - teorie a praxe, GRADA Publishing, Praha, 2009
5Hes, A., Základy mezinárodního obchodu, ČZU v Praze, 2007
6Machková, Černohlávková, Sató a kol., Mezinárodní obchodní operace, GRADA Publishing, Praha, 2004