DEEED4Y

Ekonomika výrobkových vertikál

KEGarant předmětu: doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:znalosti na úrovni magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat znalosti o ekonomických aspektech zemědělsko-potravinářského sektoru, principů při vytváření tržní rovnováhy, poznatcích výzkumu, rozvoji a absorbci těchto poznatků v rámci produkčního cyklu, vlivu systému a podmínek oběhu suroviny na ekonomickou efektivnost vztahů ve vertikále, efektivnost ve zpracování suroviny na finální výrobky, úroveň a možnostech jejich odbytu ke konečnému spotřebiteli, či tržně-regulativních opatření evropského společenství.

Kmenová literatura

1Peterová, J. : Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha, 2010
2Malý, M., Peterová, J.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU Praha, 2010
3Komoditní studie MZe ČR dle odvětví
4Greenaway D., Morgan C.V., The Economics of Commodity Markets, Edward Elgar Publishing Inc. Northamphon, USA ,1999
5Reisch,E. , Zeddies, J. Einfuhrung in die landwirdschaftliche Betriebslehre Band 2 Speziller Teil, verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 1992
6Wilsom, J.H., Keating B.: Business Forecasting, Irwin Mc Graw-Hill, USA ,1994
7Tvrdoň ,J.: Ekonometrie, ČZU Praha ,2000
8Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie, Professional Publishing, Praha, 2003

Doporučená Literatura

1Peterová, J. : Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha, 2010
2Malý, M., Peterová, J.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU Praha,2010
3Komoditní studie MZe ČR dle odvětví
4Greenaway D., Morgan C.V., The Economics of Commodity Markets, Edward Elgar Publishing Inc. Northamphon, USA ,1999
5Reisch,E. , Zeddies, J. Einfuhrung in die landwirdschaftliche Betriebslehre Band 2 Speziller Teil, verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 1992
6Wilsom, J.H., Keating B.: Business Forecasting, Irwin Mc Graw-Hill, USA ,1994
7Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie, Professional Publishing, Praha, 2003