DEEE10Y

MATEMATICKÁ EKONOMIE pro doktorský obor Systémové inženýrství

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti matematiky a ekonomie na magisterské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Studium předmětu je orientováno do dvou záměrů ve zpětnovazebném vztahu vyplývajících z jeho názvu. Studenti po jeho absolvování budou vybavení jednak znalostmi matematických vztahů k vyjádření ekonomických procesů a jednak si prohloubí poznatky z oblasti ekonomie a odvětvové ekonomiky. Ekonomické teorie v posledních letech využívají ve stále větší míře matematických prostředků k vyjádření ekonomických vztahů a zákonitostí, bez nichž by nová ekonomika ani nemohla vzniknout.

Kmenová literatura

1Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991
2Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992
3Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971
4Tvrdoň, J.: Ekonometrie, PEF ČZU, Praha, 2000
5Judge, G. and others: The Theory and Practive of Econometrics, Wiley, New York 2000
6Ramanathan, R.: Introductory econometrics, The Dryden Press 1995
7Hušek, R.: Ekonometrie, VŠE Praha 1992
8Hušek, R.: Ekonometrické modelování, 1999

Doporučená Literatura

1Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991
2Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992
3Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971
4Tvrdoň, J.: Ekonometrie, PEF ČZU, Praha, 2000
5Judge, G. and others: The Theory and Practive of Econometrics, Wiley, New York 2000
6Ramanathan, R.: Introductory econometrics, The Dryden Press 1995
7Hušek, R.: Ekonometrie, VŠE Praha 1992
8Hušek, R.: Ekonometrické modelování, 1999