DEEED2Y

Agrární politika

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit poznání a pochopení hospodářské politiky státu v rámci agrárního sektoru v širším kontextu, v podmínkách ČR a integrujícího se evropského prostředí v systematické podobě. Tyto znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro zvládnutí ekonomiky a managementu podniků v zemědělské prvovýrobě a službách, potravinářské výrobě, obchodu a státní administrativě. Základní formou výuky jsoukonzultace, zpracování projektu a vyhledávání informací ve vazbě na téma doktorské práce. Projekcí statistických údajů, grafů azpracovaných projektů bude dokumentován výklad a diskuse k zadaným problémovým okruhům. Vybraná témata budou cíleně orientována na problematiku evropské integrace (využití IS Agris.CZ).

Kmenová literatura

1Svatoš M. a kol. : Agrární politika , PEF ČZU 2001
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace , Praha 1999
3Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha 2000
4Norton, W.N., Alwang, J.: Introduction to economics of agricultural development. Virginia Polytechnic Institute and State University, ISBN 0070479224, 1993
5Dragun, A.K.: Sustainable Agriculture and Environment, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, ISBN 184064172X, 1999
6Cramer, G.L., Jensen, C.W.: Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1994
7Gillis, M., Perkins, D.H., Roemer, M., Snodgrass, D.R.: Economics of Development, W.W. Norton & Company, Inc., ISBN 0393961567, USA, 1992
8Sborníky prací z konferencí 'Agrární perspektivy' (každoročně)
9Dokumenty EU (internet, ICEU, MZV - překlady aj.)
10Zelené zprávy , MZe ČR , publikace ČZU , VÚZE
11Agra Europe, BLM (týdeník), Bonn
12Zemědělská ekonomika, ÚZPI, (měsíčník), Praha
13Výzkumné studie, VÚZE Praha
14internetové IS, např. Agris.cz, Europa a pod.

Doporučená Literatura

1Svatoš M. a kol. : Agrární politika , PEF ČZU 2001
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace , Praha 1999
3Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha 2000
4Norton, W.N., Alwang, J.: Introduction to economics of agricultural development. Virginia Polytechnic Institute and State University, ISBN 0070479224, 1993
5Dragun, A.K.: Sustainable Agriculture and Environment, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, ISBN 184064172X, 1999
6Cramer, G.L., Jensen, C.W.: Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1994
7Gillis, M., Perkins, D.H., Roemer, M., Snodgrass, D.R.: Economics of Development, W.W. Norton & Company, Inc., ISBN 0393961567, USA, 1992
8Sborníky prací z konferencí 'Agrární perspektivy' (každoročně)
9Dokumenty EU (internet, ICEU, MZV - překlady aj.)
10Zelené zprávy , MZe ČR , publikace ČZU , VÚZE
11Agra Europe, BLM (týdeník), Bonn
12Zemědělská ekonomika, ÚZPI, (měsíčník), Praha
13Výzkumné studie, VÚZE Praha
14internetové IS, např. Agris.cz, Europa a pod.