DEEED3Y

INVESTICE A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru, Podniková ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti o problematice investic z hlediska teoretického i praktického. Předmět se bude zaměřovat především na mikroekonomickou úroveň řešené problematiky. Praktická část výuky bude vedena s využitím programů Excel a programů firmy Valex, s.r.o.., Praha. Zaměří se hlavně na zpracovávání investičních projektů a hodnocení ekonomické efektivnosti reálných a finančních investic.

Kmenová literatura

1Víšková H.:Technická analýza akcií, HZ Praha, 1997
2Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, Informatorium, Praha 1991
3Jilek J.:Termínované a opční obchody, Grada Publishing, 1995
4Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995
5Softwarw pro ekonomickou a finanční analýzu podnikatelských subjektů, uživatelský manuál a program, VALEX s.r.o. Praha 1999 a aktualizace
6www.mpo.cz
7www.enb.cz
8www.czso.cz
9www.mze.cz
10www.pse.cz
11www.akcie.cz
12www.unis.cz

Doporučená Literatura

1Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 1.a 2. část, VŠE Praha 1994, 1996
2Žídková D.: Investice a dlouhodobé financování, PEF ČZU v Praze, 1998, 2001, 2003
3Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing 1998
4Wawrosz P.:Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, 1999
5Kohout, Pavel: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress 1998